„Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże,
na 10 lat – sadzi las,
daleko w przyszłość – formuje dzieci i młodzież”.

Fundacja „Nasza Przyszłość” uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia przekazywanie Fundacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za 2015 rok, należy wpisać numer KRS 0000091141 oraz kwotę 1% podatku.

Zadeklarowane środki zostaną przekazane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie oraz na upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży.

Za każde wsparcie działań Fundacji serdeczne Bóg zapłać.
Zarząd FundacjI